97706819

Maskin- og spesialtransport
Trekkvogn med jumbo/ brønnhenger
Tanktransport

Trekkvogn med tanksemi
ADR kompetanse
Masse- og asfalttransport
Tippbil med henger

Brøyting/ vintervedlikehold
Tippbil og hjullaster

Thermotransport

Trekkvogn med thermosemi

Åpen semitransport
Trekkvogn med jumbo/flat semi

Hvem er vi

Frank Brubakk Transport ble etablert som AS i 2006, men har drevet innen transportnæringen siden 1988. I dag er vi en liten og godt etablert bedrift med tilholdssted i Mosjøen. 
Vi utfører transportoppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har utstyret, kompetansen og erfaringen som trenges for å hjelpe til innen maskin- og spesialtransport, tanktransport, masse- og asfalt transport, brøyting og vintervedlikehold, thermotransport og åpen semitransport.

KONTAKT OSS FOR UFORPLIKTENDE TILBUD