97706819

Maskin- og spesialtransport
Trekkvogn med jumbo/ brønnhenger
Tanktransport

Trekkvogn med tanksemi
ADR kompetanse
Masse- og asfalttransport
Tippbil med henger

Brøyting/ vintervedlikehold
Tippbil og hjullaster

Thermotransport

Trekkvogn med thermosemi

Åpen semitransport
Trekkvogn med jumbo/flat semi

Hvem er vi

Frank Brubakk Transport ble etablert som AS i 2006, men har drevet innen transportnæringen siden 1988. I dag er vi en liten og godt etablert bedrift med tilholdssted i Mosjøen. 
Vi utfører transportoppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har utstyret, kompetansen og erfaringen som trenges for å hjelpe til innen maskin- og spesialtransport, tanktransport, masse- og asfalt transport, brøyting og vintervedlikehold, thermotransport og åpen semitransport.

IF aktiv sikkerhet

I 2020 gikk bedriften inn i IF og NLFs sikkerhetsprogram.
Les mer om IF Aktiv sikkerhet her

KMV / HMS

I FBT AS bruker vi Kvalitet og Miljø på vei (KMV) som et fullverdig kvalitetssystem i vårt HMS arbeid.
Våre HMS rutiner er spesielt tilpasset transportbransjen og det utarbeides spesifikke HMS-permer etter arbeidsoperasjoner/transporttyper.
For å sikre best mulig kvalitet på vårt arbeid, blir kvalitetssikringen kontrollert årlig av NLF. 

Fair Transport

Vi ble for første gang sertifisert Fair Transport bedrift i februar 2020.
Fair transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Lærebedrift

I 2019 tok vi steget til å bli godkjent lærebedrift.
Dette arbeidet bruker vi for å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere inn i transportnæringen.