97706819

Frank Brubakk Transport AS

Frank Brubakk Transport ble etablert som AS i 2006, men har drevet innen transportnæringen siden 1988. I dag er vi en liten og godt etablert bedrift med 20 ansatte og 17 lastebiler.
Vi har tilholdssted i Mosjøen og utfører transportoppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har utstyr, kompetansen og erfaringen som trenges for å utføre transportoppdrag innen:
  • Maskin- og spesealtransport med trekkvogn og maskinhenger, brønnhenger.
  • Masse- og asfalttransport med trekkvogn og tippsemi, tippbil med henger.
  • Tanktransport med trekkvogn og tanksemi, ADR kompertanse.
  • Spesialtransport med trekkvogn og åpen jumbo/flatsemi.
  • Brøyting/vintervedlikehold av veier og parkeringsplasser med tippbil og hjullaster
  • Følgebilkjøring

KONTAKT OSS FOR UFORPLIKTENDE TILBUD